En... spring!

2016 – a freelance year in review

Het is er de tijd van het jaar voor: herinneringen aan het voorbije (freelance) jaar ophalen, nadenken, evalueren, conclusies trekken. Plannen de prullenbak inwerpen, nieuwe plannen maken, plannen bijstellen. In een roes van ongebreideld enthousiasme opnieuw een ganse waslijst aan nieuwe uitdagingen en ervaringen neerpennen. Om dan op het einde van het jaar de balans [...]